יצור מיכלי FRP עבור חברת אינטל – FAB28

יצור 40 מיכלי FRP חלקם עם בטנה פנימית מ PP ו PVDF לאחסון חומ"ס ושפכים קורוזיביים.

המיכלים הינם בנפחים שונים של עד ל 175 מ"ק
בשנת 2006 הוקם בקרית גת מפעל היצור החדש של אינטל -FAB 28,
בתהליך הייצור של מוליכים למחצה יש צורך באחסון כימיקלים שונים ושפכים מסוכנים המאוחסנים ב 40 מיכלים מתוצרת בל טכנולוגיות אשר ייצרה עבור אינטל בין השנים 2006-2007.