מיכלים גדולי קוטר

לבל נסיון, ידע ויכולת לייצר מיכלים בנפחים של מאות ואלפי מ"ק.

מיכלים אילו בקטרים בין 9 ל 20 מטר, מיוצרים באתר הלקוח ע"י מכונה יעודית, מפוקדת ומבוקרת מחשב, לשמירה והקפדה על מאפיניי הייצור (site winder).

היצור מתבצע על בסיס הבטון של המיכל (או בסמוך אליו) ומאפשרת לספק ללקוח מיכלים בקטרים גדולים אשר  לא ניתן להוביל בדרכים, ללא חשש של מגבלות לוגיסטיות וללא צורך בהוצאות עבור ליווי הרשויות להובלת מטען חורג.