סקרברים

מיכלי תהליך, ניטרול ושטיפת גזים.

תכנון המבנה הפנימי בהתאם לצרכי התהליך ודרישות הלקוח, כולל תמיכת מילוי ע"י טבעות, קורות או מדפים, מגלשים, צנרת פיזור