מספנות ישראל

יצור 5 מיכלי אחסון בקוטר 9 מטר ובנפח 475 מ"ק כל אחד

בשנת 2017 בל טכנולוגיות נבחרה להקים באתר מספנות ישראל בחיפה 5 מיכלי אחסון,

המיכלים, בקוטר של 9 מ' וגובה של כ 7.5 מ' מתוכננים לאחסון שפכים מסוכנים וכבדים (משקל סגולי עד 2 גרם לסמ"ק) הנוצרים בתהליך קידוחי הנפט והגז מול חופי ישראל.

המיכלים הובלו בחלקים למספנות ישראל בחיפה והותקנו באתר הלקוח למיכלים שלמים.